- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพบ้านแม่กองแป หมู่ ๙ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/05/2563)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/04/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างราวเหล็กป้องกันอุบัติเหตุบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๑ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/03/2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายบ้านแม่กองแป กว้าง 4 เมตร ยาว 247 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562 (27/02/2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายบ้านทุ่งแพม กว้าง 3 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562 (26/02/2563)
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกส์พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562 (24/02/2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านห้วยวอก กว้าง 4 เมตร ยาว 495 เมตร หนา 0.04 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562 (24/02/2563)