ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนหินใหญ่ บริเวณประตูน้ำวัดรางจันทร์สามัคคีธรรม หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กองคลัง อบต.นาโคก ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันตลิ่งพัง เลียบคลองนิคม ๒ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กองคลัง อบต.นาโคก ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด