ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกสายทางบ้านแพะคะปวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพบ้านแม่กองแป หมู่ ๙ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างราวเหล็กป้องกันอุบัติเหตุบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๑ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายบ้านแม่กองแป กว้าง 4 เมตร ยาว 247 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายบ้านทุ่งแพม กว้าง 3 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านห้วยวอก กว้าง 4 เมตร ยาว 495 เมตร หนา 0.04 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกส์พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด