ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกสายทางบ้านแพะคะปวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพบ้านแม่กองแป หมู่ ๙ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด