ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพบ้านแม่กองแป หมู่ ๙ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด