ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องสอบราคา/ประกวดราคา วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องสอบราคา/ประกวดราคา วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องสอบราคา/ประกวดราคา วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด