ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องสอบราคา/ประกวดราคา วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องสอบราคา/ประกวดราคา วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด