ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการก่อสร้างอาคารหกประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน) อ่านต่อ ...
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลป.ถ.73-017 ถนนสายบ้านแม่ตา - แม่ตาแพะ บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง) อ่านต่อ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปงดอน เชื่อมโยง ...
ข่าวและกิจกรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ข่าวและกิจกรรม อบต.ปงดอน เชื่อมโยง ...
ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-002,ลป.ถ.73-008 ถนนภายในหมู่บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตา ตำบลปงดอน จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 สาย อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด