ข่าวประชาสัมพันธ์
งานแถลงข่าว “การปรับโครงสร้างภาษียาสูบ”
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานงานแถลงข่าว “การปรับโครงสร้างภาษียาสูบ” ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบใหม่ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมีนายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เข้าร่วมงานแถลงข่าวและตอบข้อซักถามสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงการคลัง ณ อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
กรมสรรพสามิตส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและน้ำดื่มให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19”
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นตัวแทนกรมสรรพสามิตส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ จำนวน 500 ลิตร เพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมอบน้ำดื่มเพื่อร่วมดูแลบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 โดยมี ดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นผู้รับมอบ ในการนี้ นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19” ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 อ่านต่อ ...
กรมสรรพสามิตจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิต
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) แบบกลุ่ม กับ ผู้แทนบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกรมสรรพสามิตจัดทำให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 5,882 คน โดยมีทุนประกันภัยรวม จำนวน735,250,000 บาท ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตมีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงได้จัดทำประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว มีระยะเวลาประกันภัย 1 ปีซึ่งจัดให้มีการรับมอบกรมธรรม์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
กรมสรรพสามิตจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิต
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) แบบกลุ่ม กับ ผู้แทนบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกรมสรรพสามิตจัดทำให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 5,882 คน โดยมีทุนประกันภัยรวม จำนวน735,250,000 บาท ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตมีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงได้จัดทำประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว มีระยะเวลาประกันภัย 1 ปีซึ่งจัดให้มีการรับมอบกรมธรรม์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
กรมสรรพสามิตจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิต
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) แบบกลุ่ม กับ ผู้แทนบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกรมสรรพสามิตจัดทำให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 5,882 คน โดยมีทุนประกันภัยรวม จำนวน735,250,000 บาท ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตมีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงได้จัดทำประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว มีระยะเวลาประกันภัย 1 ปีซึ่งจัดให้มีการรับมอบกรมธรรม์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
... อ่านทั้งหมด