ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27/08/2564)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27/08/2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (11/05/2564)
ข่าวและกิจกรรม (11/05/2564)
ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการ (17/02/2563)
ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการ (17/02/2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านแม่ตาใน (05/09/2562)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านแม่ตาใน หมู่ที่ 6 ร่วมพัฒนา ซอย 9 (05/09/2562)