ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (31/10/2562)
ประกาศ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (31/10/2562)
มาตรฐานการให้บริการ (31/10/2562)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (31/10/2562)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (24/10/2562)
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (24/10/2562)
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (24/10/2562)
แผนการจัดหาพัสดุ (24/10/2562)
แผนดำเนินการประจำปี (24/10/2562)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (24/10/2562)