ปีงบประมาณ 2563 - สัญญาซื้อขาย
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สัญญาซื้อขายเลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/07/2563)
สัญญาเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/06/2563)
สัญญาเลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามและเครื่องเล่นพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/06/2563)
สัญญาเลขที่ 3/2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (15/05/2563)
สัญญาเลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/02/2563)
สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/10/2562)