ปีงบประมาณ 2564 - สัญญาจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
สัญญาเลขที่ 33/2564 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอยเพชรเกษม-ชายทะเล 3 (ซอยบนดอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ หมู่ที่ 1 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (28/09/2564)
สัญญาเลขที่ 34/2564 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลร่อนทอง โดยวิธีคัดเลือก ณ ชุมชนตะวันออก หมู่ที่ 5 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (22/09/2564)
สัญญาเลขที่ 32/2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ชุมชนทุ่งสะเดาหวาน หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (06/09/2564)
สัญญาเลขที่ 30/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ซ่อมแซมศาลาประชุม ชุมชนตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ชุมชนตะวันออก หมู่ที่ 5 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (16/08/2564)
สัญญาเลขที่ 31/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอยศาลเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ หมู่ที่ 5 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (16/08/2564)
สัญญาเลขที่ 29/2564 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ซ่อมแซมถนนซอยทุ่งสะเดาหวาน จำนวน 3 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ชุมชนทุ่งสะเดาหวาน หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (15/07/2564)
สัญญาเลขที่ 28/2564 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ชุมชนทุ่งสะเดาหวาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ชุมชนทุ่งสะเดาหวาน หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (12/07/2564)
สัญญาเลขที่ 27/2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขายม-บ้านพี่พาป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ชุมชนป่าร่อน หมู่ที่ 6 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (06/07/2564)
สัญญาเลขที่ 25/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางประคอง นาคแท้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ชุมชนสามแยก-วังยาว หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (29/06/2564)
สัญญาเลขที่ 26/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกวังน้ำเขียว นายนรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ชุมชนป่าร่อน หมู่ที่ 6 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (29/06/2564)