- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 ก่อสร้างระบบน้ำไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ณ ชุมชนสามแยก - บ้านสวน หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/01/2565)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองอินทร์ ณ ชุมชนสามแยก - วังยาว หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/01/2565)
สัญญาเลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. ซอยเขายม ณ หมู่ที่ 5 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (09/12/2564)
สัญญาเลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมถวิล-ซอยน้ำดื่มตราเพชร โดยวิธีคัดเลือก ณ หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (04/10/2564)
สัญญาเลขที่ 33/2564 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอยเพชรเกษม-ชายทะเล 3 (ซอยบนดอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ หมู่ที่ 1 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (28/09/2564)
สัญญาเลขที่ 34/2564 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลร่อนทอง โดยวิธีคัดเลือก ณ ชุมชนตะวันออก หมู่ที่ 5 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (22/09/2564)
สัญญาเลขที่ 32/2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ชุมชนทุ่งสะเดาหวาน หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (06/09/2564)
สัญญาเลขที่ 30/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ซ่อมแซมศาลาประชุม ชุมชนตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ชุมชนตะวันออก หมู่ที่ 5 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (16/08/2564)
สัญญาเลขที่ 31/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.ซอยศาลเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ หมู่ที่ 5 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (16/08/2564)
สัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 รายการ (16/07/2564)