- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๗๕-๐๐๑ สายบ้านคำเตย-บ้านนาคำ ถนนวารีราชเดช หมู่ที่ ๖ บ้านกุดเสถียร ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคา (06/07/2564)