นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำแถลงนโยบาย นายก อบต. ต่อสภา อบต. (05/04/2565)