สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 27/99 ถนนคลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร.056990354-7 โทรสาร.056990353 Email: ppho@ppho.go.th ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด