ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๗๕-๐๐๑ สายบ้านคำเตย-บ้านนาคำ ถนนวารีราชเดช หมู่ที่ ๖ บ้านกุดเสถียร ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคา วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด