สัญญาเลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมถวิล-ซอยน้ำดื่มตราเพชร โดยวิธีคัดเลือก ณ หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลร่อนทอง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด