อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด