มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
แนวทางการปฏิบัติก่ารรับเรื่องร้องเรียนและการเจรจาไกล่เกลี่ยของอนุกรรมการคุ้มคครองผู้บริโภคประจำเทศบาลและคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด