นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบาย นายก อบต. ต่อสภา อบต. วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด