ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำบุญตักบาตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงครั่งน้อย ปีที่ 3
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงครั่งน้อย สังกัดกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย ได้กำหนดจัดงานทำบุญตักบาตร ในวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งปีนี้ถือได้ว่าเป็นการทำบุญต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงครั่งน้อย ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียน ตลอดจนประชาชนบ้านดงครั่งน้อย หมู่ 1, 2 และ 9 มีความอยู่เย็นเป็นสุข ให้เกิดความจรรโลงใจ บุญปกปักษ์รักษา
ลงพื้นที่บ้านแสนสีน้อย-บ้านสำโรงเพื่อช่วยเหลือสูบน้ำเข้าหนองประปาหมู่บ้าน
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย นำโดยนายบุญร่วม กิ่งเกตุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย พร้อมด้วยนายดำเนิน พิมศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย และพนักงานได้ลงพื้นที่บ้านแสนสีน้อย บ้านสำโรงเพื่อช่วยเหลือสูบน้ำจากลำพลับพลาเข้าหนองสาธารณะหมู่บ้าน เนื่องจากน้ำในหนองสาธารณะได้ลดลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลสืบเนื่องมาจากปริมาณน้ำฝนปีที่ผ่านมาน้อย และปีนี้ฝนทิ้งช่วงปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาน้อย จึงได้สูบน้ำเพื่อผันน้ำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน โดยได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือสูบน้ำเข้าหนองประปาหมู่บ้านขิงแคง บ้านแสนสี ควบคู่กันไปด้วย
... อ่านทั้งหมด