ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศ เรื่อง การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (28/01/2563)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (28/01/2563)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตูม (28/01/2563)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (28/01/2563)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองตูม (28/01/2563)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตูม (28/01/2563)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตูม (28/01/2563)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดอ่างเก็บน้ำพร้อมถนนดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตูม (28/01/2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองสองท้อง หมู่ที่ 6 (28/01/2563)