- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบครึ่งปีแรก) องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (21/04/2565)
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (21/04/2565)
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (21/04/2565)
รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ประจำปี ๒๕๖๔ (21/04/2565)