ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองสองท้อง หมู่ที่ 6 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตูม วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดอ่างเก็บน้ำพร้อมถนนดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองตูม วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตูม วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตูม วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองตูม วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด