ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (06/10/2565)
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2565 (23/08/2565)
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (05/08/2565)
รายงานตามตัวชี้วัดกระทรวง ปี 2565 (02/05/2565)
เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (01/12/2564)
รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 2,000 ชุด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (17/11/2564)
ลงพื้นที่รับฟังปัญหา อุปสรรค โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย (16/11/2564)
รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 6,020 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (15/11/2564)
เข้าชมงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2564 (08/11/2564)
ติดตามการเตรียมความพร้อม การรับการประเมินผลงานรอบลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวด จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE (05/11/2564)