นโยบาย
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 (06/10/2565)
นโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ (03/10/2565)
นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2565 (24/11/2564)
นโยบายและทิศทางการบริหารงาน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 (24/11/2564)
นโยบาย (19/02/2564)
แผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19/02/2564)