ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านแพะหนองห้า หมูที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทำแนวป้องกันตลิ่งเลียบน้ำแม่ลี้ บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด