ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ E-learning การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
จังหวัดสตูลแจ้งว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำ E-learning การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 6 บทเรียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว ผู้ใดสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.oic.go.th หัวข้อสื่อออนไลน์ เชื่อมโยง ...
แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ฯ ทางออนไลน์
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด