ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
กรมการขนส่งทางบก เริ่ม!!!! ตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ตามนโยบายยกระดับความปลอดภัยกระทรวงคมนาคม วันแรก 2 กันยายน 2562 (03/09/2562)
กรมการขนส่งทางบก ระบุ!!! เงื่อนไขการใช้ป้ายแดงต้องใช้ควบคู่กับสมุดคู่มือประจำรถ โดยใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ ระหว่างรอการจดทะเบียนรถเท่านั้น (02/09/2562)
กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคม เร่งกำหนดมาตรการลดปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร (26/08/2562)
กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark ขยายการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ (22/07/2562)
กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อม!!! มาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 12-17 ก.ค. 2562 (11/07/2562)
กรมการขนส่งทางบก จัดรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์จิตอาสา วิ่งให้บริการฟรี!!! ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เพื่อรับ-ส่งประชาชนร่วมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (04/05/2562)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางประภาพรรณ พิพัฒนสมพร ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี (02/05/2562)
กรมการขนส่งทางบก เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (01/05/2562)
กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารไม่ประจำทาง (29/04/2562)
กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! ในระบบทะเบียน ไม่มีทะเบียนรถซ้ำกัน (27/04/2562)