ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
หยุด !!! แจ้งแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ยกเลิกการชะลอการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในรัฐกาตาร์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด