ข่าวประชาสัมพันธ์
หยุด !!! แจ้งแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ยกเลิกการชะลอการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในรัฐกาตาร์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
บทความแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (1)แอบดูครูกับลูก (2)อยากรู้ว่าใครไล่ (3)เกษียณแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน (4)คุณไม่เว้นระยะทางสังคม (5)กลัวบ้านพัง
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด