ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครราชสีมา (คบจ.) มอบกระเช้า เพื่อเป็นการอวยพรและสวัสดีปีใหม่แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
นางวันเพ็ญ อำพาส คลังจังหวัดนครราชสีมาและบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์บุคลากรในสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน เปตองพร้อมจัดงานวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
คลังจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ประจำเดือนธันวาคม 2562 ร่วมทำบุญตักบาตรภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณร เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษศีล 5
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
คลังจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดงาน “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ” เพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในช่วงปีใหม่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทำบุญปีใหม่ด้วยการบริจาคโลหิต
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
คลังจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงาน “เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด