ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสานเสวนา สันทนาการ และการติดตามประเมินผล(ขุนด่าน กอ.รมน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการสานเสวนา สันทนาการ และการติดตามประเมินผล(ขุนด่าน กอ.รมน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง จำนวน ๓๐ ท่าน เชื่อมโยง ...
เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง จัดทำตู้ปันสุข..
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ทั่วโลกตกอยู่ในภาวะวิกฤติทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม ประชาชนตกงาน การทำมาหา กินลำบาก แต่ยังมีปรากฏการณ์ดีๆ เกิดบนโลกใบนี้ จากความหิวโหย กลายเป็นการแบ่งปันในรูปแบบ “ตู้ปันสุข” กระจายไปทั่วโลก สร้างรอยยิ้มขึ้นในหลายพื้นที่ รวมทั้งในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19/05/2563 เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ได้จัดทำ "ตู้ปันสุข" นำไปตั้งหน้าป้อมตำรวจหนองขาหย่าง เพื่อให้ประชาชนได้มาหยิบของกิน ของใช้ จากตู้ปันสุข.. เชื่อมโยง ...
ทต. หนองขาหย่าง รายงานผู้บังคับบัญชาทต.หนองขาหย่าง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด พื้นผิวสัมผัส ของสถานที่ราชการ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
ทต. หนองขาหย่าง รายงานผู้บังคับบัญชาทต.หนองขาหย่าง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด พื้นผิวสัมผัส ของสถานที่ราชการ โดยปฎิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID19) #เราจะสู้ไปด้วยกันโควิด19 เชื่อมโยง ...
การจัดทำหน้ากากอนามัย เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563
การจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130 เชื่อมโยง ...
แข่งขันกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่และประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงาบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563
แข่งขันกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่และประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๓๐ ระหว่างวันที่ ๒-๖ มีนาคม ๒๕๖๓ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด