ข่าวประชาสัมพันธ์
ลอยกระทง หนองขาหย่าง ๒๕๖๒
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ อำเภอหนองขาหย่าง ร่วมกับ เครือข่ายท้องถิ่นอำเภอหนองขาหย่างโดย เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง ขอเชิญร่วมงาน ประเพณี ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ใน วันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ .... - ชมกระทงใหญ่กลางน้ำ - ชมการประกวดนางนพมาศ - ชมประกวดกระทงใหญ่ - ชมการแสดงดนตรี เชื่อมโยง ...
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดหลุมเข้า ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี (วันปิยมหาราช) เชื่อมโยง ...
มอบหมวกกันน็อค ครั้งที่ ๒ จำนวน ๖๐ ใบ ให้แก่ เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ศปถ. ทต.หนองขาหย่าง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหนองขาหย่าง โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร้าเซเว่นอีเลฟเว่น (สาขาหนองขาหย่าง) วัดหนองพลวง บริษัท พี.ซี.อาร์ คอนกรีต จำกัด มอบหมวกกันน็อค ครั้งที่ ๒ จำนวน ๖๐ ใบ ให้กับเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง เชื่อมโยง ...
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ทต.หนองขาหย่าง ร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดหลุมเข้า ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เชื่อมโยง ...
"อบรมโครงการคนตกน้ำ จมน้ำการช่วยเหลือ และปฐมพยาบาล"
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
อบรมโครงการคนตกน้ำ จมน้ำการช่วยเหลือ และปฐมพยาบาล วันที่ 09/10/2562 เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด