ข่าวประชาสัมพันธ์
รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2562
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2562 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เชื่อมโยง ...
โครงการชุมชนเนินปอแดงปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนน
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563
เพื่อให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ประกันภัยจากรถฯ และการหาจุดเสี่ยงและดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงและมีบริการต่อ พ.ร.บ.ประกันมอเตอร์ไซด์ นอกสถานที่โดยได้รับร่วมมือจากษริษัทกลางประกันภัย จ.อุทัยธานี วันที่ 15 กันยายน 2563 เชื่อมโยง ...
มอบหมวกนิรภัยให้กับสถานประกอบการเซเว่นอีเลฟเว่นหนองขาหย่างและ ผู้สูงวัยที่มาทำบุญที่วัดหนองพลวง จำนวน 30ใบ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563
ศูนย์ปฏิบัติความปลอดภัยทางถนน ทต.หนองขาหย่าง(ศปถ.ทตหนองขาหย่าง)ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองขาหย่าง มอบหมวกนิรภัยให้กับสถานประกอบการเซเว่นอีเลฟเว่นหนองขาหย่างและ ผู้สูงวัยที่มาทำบุญที่วัดหนองพลวง จำนวน 30ใบ โดยมีประธานสภาเทศบาลหนองขาหย่างร่วมเป็นสักขีพยาน ระยะที่3 เชื่อมโยง ...
วันแม่แห่งชาติ 2563
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน และยังถือว่าวันแม่แห่งชาตินี้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วย วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน และยังถือว่าวันแม่แห่งชาตินี้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วย เชื่อมโยง ...
นายคมกริช ภักดิ์วิไลเกรียติ ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองขาหย่างร่วมกับ นางจำเนียรรัตน์ สิงหสุรศักดิ์ ประธานชุมชนเนินปอแดง มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 24 พ.ค.63
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
นายคมกริช ภักดิ์วิไลเกรียติ ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองขาหย่างร่วมกับ นางจำเนียรรัตน์ สิงหสุรศักดิ์ ประธานชุมชนเนินปอแดง มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 24 พ.ค.63 เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด