ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดหนองพลวง ถวายพระราชกุศล ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 13 ตุลาคม2564 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงิน จ.อุทัยธานี ดำเนินโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดหนองพลวง ถวายพระราชกุศล ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เชื่อมโยง ...
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยและการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิตSport Tourism. Bike 4All
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
นางสาวอาทิตรา ศรีขำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม พร้อมรับโล่ผู้สนับสนุนการแข่งขัน การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยและการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism. Bike 4All ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 สนามที่1 ณ จังหวัดอุทัยธานี เชื่อมโยง ...
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาฝนตกหนักน้ำท่วมขังประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 14 กรกฏาคม 2564 เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขังประชาชน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง เข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาฝนตกหนักน้ำท่วมขังประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง เชื่อมโยง ...
กรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปแจกบ้านที่เดือดร้อนน้ำท่วม ในเขตเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่ 26-27 กันยายน 2564 พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง ร่วมกันกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปแจกบ้านที่เดือดร้อนน้ำท่วม เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน เป็นการบรรเทาทุกข์ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง เชื่อมโยง ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564
ด้วยกรมส่งเสริงการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังนั้น จึงขอเผยแพร่บทความดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่นทราบเพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25640 ต่อไปรายละเอียดปรากฏตามสำเนาเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด