ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อมจังหวัดสระบุรี ได้การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระบุ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อมจังหวัดสระบุรี ได้การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระบุรี เพื่อให้บริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ณ บริเวณวัดหนองพลับ หมู่ที่ 4 ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อมจังหวัดสระบุรี ได้การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระบุรี
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อมจังหวัดสระบุรี ได้การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระบุรี เพื่อให้บริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ณ บริเวณโรงเรียนวัดตาลเสี้ยน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองนาก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อมจังหวัดสระบุรี ได้การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระบุรี
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อมจังหวัดสระบุรี ได้การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระบุรี เพื่อให้บริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ณ บริเวณวัดหนองจิก หมู่ที่ 5 ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อมจังหวัดสระบุรี ได้การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระบุรี
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อมจังหวัดสระบุรี ได้การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระบุรี เพื่อให้บริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ณ บริเวณวัดเขานมนาง หมู่ที่ 5 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน อ่านต่อ ...
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อมจังหวัดสระบุรี ได้การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระบุรี
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อมจังหวัดสระบุรี ได้การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระบุรี เพื่อให้บริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
... อ่านทั้งหมด