ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย (10/02/2565)
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs (14/10/2564)
หยุด !!! แจ้งแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย (21/05/2564)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ยกเลิกการชะลอการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในรัฐกาตาร์ (17/02/2564)
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (11/01/2564)
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน (14/12/2563)
บทความแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (1)แอบดูครูกับลูก (2)อยากรู้ว่าใครไล่ (3)เกษียณแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน (4)คุณไม่เว้นระยะทางสังคม (5)กลัวบ้านพัง (03/11/2563)
บทความแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (1)ชาวบ้านได้อะไร (2)ก็ผมมีสิทธิ์ (3)โครงการดี ต้องดูได้ (4)ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก (5)เอายังไงดี (12/10/2563)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (5 เรื่อง) (07/10/2563)
ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการร่วมงาน " Job Expo Thailand 2020 เพื่อคนไทยมีงานทำ " ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร (18/09/2563)