ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรวงแหวน ซอย ๙ หมู่ที่ ๕ ตาบลโสธร อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทพคุณากร ซอย๕ หมู่ที่๗ ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทพคุณากร ซอย ๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (4 เม.ย. 2562) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทพคุณากร ซอย๕ หมู่ที่๗ ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (21 มี.ค.2562) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 ม.6 ตำบลโสธร วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโสธรเจริญ หมู่ที่ ๖ บ้านศรีเจริญ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด