ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) พร้อมคณะ และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) พร้อมคณะ และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ โดยมีนายทรงศักดิ์ ศรีโพธิ์เผือก หัวหน้าสำนักงานสะพานปลา และพนักงานให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ เชื่อมโยง ...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการ “งานโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐”
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการ “งานโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐” โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมหน่วยงานข้าราชการ เอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด