ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA ทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงาน พร้อมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี 2565
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565
PEA ทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงาน พร้อมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายวิจารณ์ คลังบุญครอง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางสาวปริศนา คำหล้า ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี นายวิชัย ไกรศรีวรรธนะ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ นายวริษฐ์ รัชตเมธี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา นายพีรพงศ์ มากบุญสวาสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า และ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง PEA ร่วมไหว้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา-ยาย ซึ่งเป็นที่เคารพของพนักงาน และผู้ที่มาเยี่ยมเยือน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง และครอบครัว หลังจากนั้นได้ร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรและเลี้ยงพระ ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดกู่แก้ว จำนวน 9 รูป โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ณ บริเวณอาคาร B ชั้น 2 สำนักงาน กฟฉ.1 จากนั้นคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย โดยมีนายวริษฐ์ รัชตเมธี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา กล่าวรายงาน มีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงความเคารพ รดน้ำขอพรผู้บริหาร สืบสานประเพณีไทย สร้างความปิติ ยินดี ทั้งผู้บริหาร พนักงาน ที่มีโอกาสได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดี ๆ แบบไทย ทั้งวันต่างชุ่มช่ำไปด้วยไมตรีจิตอันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ ลานหน้า สำนักงาน กฟฉ.1 ภาพ/ข่าว : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 อ่านต่อ ...
พิธีถวายเงินสนับสนุนระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED วัดศรีทรงธรรม จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565
พิธีถวายเงินสนับสนุนระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED วัดศรีทรงธรรม จังหวัดบึงกาฬ วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 นายวิจารณ์ คลังบุญครอง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ ผลจันทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้แทน พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมในพิธีถวายเงินสนับสนุนระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รอบองค์พระธาตุเจดีย์ธรรมมุณีศรีรัตนะ โดยมีพระครูสุจิณธรรมวิสุทธิ์ โยธินร์ เจ้าอาวาสวัดศรีทรงธรรม เป็นผู้รับมอบเช็คจำนวนเงิน 1,747,248.48 ล้านบาท ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงโขงหลง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการวัด ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อส่งเสริมในการอนุรักษ์พลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าภายในวัด และยังเป็นสถานที่สำคัญของชุมชนในการจัดกิจกรรมตามประเพณีวันสำคัญต่างๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม เพิ่มรายได้ และชุมชนมีความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืนตลอดไป ณ วัดศรีทรงธรรม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี อ่านต่อ ...
PEA ประกาศเจตจำนงการป้องปราบการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2565
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
PEA ประกาศเจตจำนงการป้องปราบการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานเปิดงานประกาศเจตจำนงการป้องปราบการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2565 มีนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กล่าวรายงาน “ ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนายวิจารณ์ คลังบุญครอง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดอุดรธานี ,นายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี ,นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา และผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้ง 3 เขต เข้าร่วมพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปราบการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2565 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ กฟภ.” พร้อมกล่าวแสดงความรู้สึกชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต มีผู้เข้าร่วมประกาศเจตจำนง จำนวน 200 คน ณ โรงแรมวรัญญา รีสอร์ท จังหวัดเลย ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี อ่านต่อ ...
ทำบุญเลี้ยงพระ สวัสดีปีใหม่ 2565
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิจารณ์ คลังบุญครอง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางสาวปริศนา คำหล้า ประธานคณะแม่บ้าน กฟฉ.1 นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมสักการะศาลตา – ยาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน หลังจากนั้นได้เป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักงาน โดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู วัดพัชรกิติยาภาราม ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนครอบครัวของพนักงานทุกคน เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสโมสร กฟฉ.1 ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.09 น. นายวิชัย ไกรศรีวรรธนะ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร จำนวน 10 คน เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี นายวิชัย ไกรศรีวรรธนะ ได้นำคณะผู้บริหารกล่าวน้อมรำลึก พร้อมทั้งยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อแสดงความจงรักในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร A กฟฉ.1 ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
... อ่านทั้งหมด