ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้า่สวนภูมิภาคร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด สถานประกอบการนี้ อยู่ภายใต้ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ใจอาสา บริจาคโลหิต ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือสภากาชาดไทย
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
กฟอ.ลาดหลุมแก้ว ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดย อบต.คูบางหลวง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
PEA ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน"(60+Earth Hour 2021)
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ได้เข้าร่วมประกาศเจตจำนงการป้องปราบการทุจริตคอร์รัปชั่น ของกฟภ.2564 โดยมีท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธาน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด