ข่าวประชาสัมพันธ์
สศก. ชี้ Q3 ภาคเกษตรฟื้น GDP ดีดตัว โตถึง 6.5% เกษตรกรทำการเพาะปลูกมากขึ้น ดันสาขาพืช ขยายตัว 9.6% ขณะที่สาขาประมง หดตัว 3.0% เหตุจากช่วงฤดูมรสุม และผลกระทบโควิด-19
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
เกษตรฯ แถลง น้ำท่วม กระทบพื้นที่เกษตร 5.37 ล้านไร่ เสียหาย 8,000 ล้านบาท
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
สศก. บูรณาการหน่วยงานพื้นที่ จัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด ผลักดันเป็นเครื่องมือบริหารจัดการความมั่นคงอาหาร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
เกษตรฯ พร้อมลุย งบ ปี 65 ได้รับจัดสรร 110,902 ล้านบาท หนุนยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาภาคเกษตรไทย
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
สศก. โชว์ผล Zoning Agri-Map ช่วยเพิ่มรายได้ในครัวเรือนให้แก่เกษตรกร
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564
... อ่านทั้งหมด