ข่าวประชาสัมพันธ์
สศก. จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการ สศก.
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระหว่างนางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในวาระ 1 ตุลาคม 2561 นางสาวจริยา สุทธิไชยา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม พึ่งบุญ ชั้น 8 โอกาสนี้ เลขาธิการ สศก. ได้มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศก. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในครั้งนี้ด้วย เชื่อมโยง ...
สศก. ร่วมแสดงความยินดี สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
รองเลขาธิการ สศก. ร่วมแสดงความยินดี สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบ 16 ปี วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สศก. ร่วมแสดงความยินดีสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ อาคาร 5 เชื่อมโยง ...
เลขาธิการ สศก.แสดงความยินดีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เลขาธิการ สศก.แสดงความยินดีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแสดงความยินดี นายสุรจิตต์ อินทรชิต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชื่อมโยง ...
สศก. ประชุมขับเคลื่อนจัดทำ Big Data ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธานการประชุมเรื่อง “การดำเนินการจัดทำ Big Data ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี”ซึ่งเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยให้ทุกกระทรวงจัดทำ Big Data โดยนำมาขึ้นทะเบียนระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บ เพื่อการสืบค้นข้อมูลในการบริหารจัดการของรัฐบาล สามารถรับข้อมูลจากทุกช่วงเวลา ลดปัญหาซ้ำซ้อนนำมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและวางแผนการบริหารจัดการ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เชื่อมโยง ...
ลธก. สศก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สศก. ในวาระเข้ารับตำแหน่ง
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เลขาธิการ. สศก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ในวาระเข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ได้แก่ ศาลพระภูมิ รูปปั้น ดร.สมนึก ศรีปลั่ง และ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในวาระดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีคณะ ผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด