ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาก๊าชออ๊กซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีความประสงค์จะซื้อก๊าชออ๊กซิเจนเหลว สำหรับใช้ในการแพทย์ ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด