ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ"ทำนุบำรุงศาสนา" ประจำเดือน กันยายน 2565
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
วันศุกร์ ที่ 23 กันายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสาธิต เรืองสังข์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง จัดโครงการ "ทำนุบำรุงศาสนา" มอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน 6 ตัว น้ำดื่ม จำนวน 20 แพค ให้กับวัดพุทธมงคล บ้าน กม.29 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างแรงยึดเหนี่ยวด้านจิตใจให้กับพนักงาน อ่านต่อ ...
โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10ล้าน ซีซี ประจำปี 2565
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565
PEA เบตง ร่วมกับกาชาดจังหวัดยะลา ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ในโครงการPEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10ล้าน ซีซี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ บริเวณ บริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาเบตง อ่านต่อ ...
โครงการ "ทำนุบำรุงศาสนา"
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
Pea เบตง จัดกิจกรรม โครงการ "ทำนุบำรุงศาสนา" นายสาธิต เรืองสังข์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง พร้อมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ดำเนินโครงการ "ทำนุบำรุงศาสนา" ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ชำรุด ณ วัดมาลาประชาสรรค์ และ มัสยิดนูรุดซาลาม อ่านต่อ ...
PEA เบตง จัดโครงการ " ทำนุบำรุงศาสนา "
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายสาธิต เรืองสังข์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง จัดโครงการ " ทำนุบำรุงศาสนา " ณ สำนักสงฆ์ กม.16 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ทั้งนี้โครงการ " ทำนุบำรุงศาสนา " การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง นำโดย นายสาธิต เรืองสังข์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง ได้ทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ติดตั้งระบบสายดิน และทำการปรับปรุงแนวเสาไฟฟ้า โดยการปักเสา - ย้ายเสา เพื่อความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ต่อไป ข่าว/ภาพ : แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง อ่านต่อ ...
PEA เบตง จัดโครงการประชารัฐร่วมใจลดไฟดับ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
PEA เบตง จัดโครงการประชารัฐร่วมใจลดไฟดับ วันพฤหัส ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 น. นายพายัพ ไชยมาตร วิศวกร ระดับ11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) นายสาธิต เรืองสังข์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง พร้อมพนักงาน และลูกจ้าง จัดโครงการ " ประชารัฐร่วมใจลดไฟดับ " โดยมี นายยาการียา เจ๊ะแว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา และประชาชนในพื้นที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้โครงการ " ประชารัฐร่วมใจลดไฟดับ " ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อลดปัญหาไฟดับ ไฟตก ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยดำเนินการตัดต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ณ ม.8 บ.อัยเยอร์ควีน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ข่าว/ภาพ : แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด