ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA ยะลา จัดกิจกรรม PSC (PEA Safety Culture)
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอิสมาแอล จะปะกียา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา พร้อมผู้บริหาร, พนักงาน,ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ดำเนินกิจกรรม PSC(PEA Safety Culture)
วันที่ 1 เมษายน 2565กฟจ.ยะลา กฟส.บันนังสตา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
จัดกิจกรรม "รอมฏอนอันประเสริฐ" สานสัมพันธ์เรารักสายส่ง 115 KV ณ มัสยิดบ้านบัวทอง อ.ธารโต จ.ยะลา อ่านต่อ ...
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา จะดำเนินการขายรถยนต์ กฟภ จำนวน 7 คัน
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ขายแบบทอดตลาด ในระหว่างวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น ถึง 16.00 น ณ ห้องอาหาร ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา สนใจติดต่อ 081-5999037 หรือ 073-274896 แผนกก่อสร้าง ยะลา อ่านต่อ ...
PEA ยะลา พิธีเปิดการฝึกซ้อมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยและพิธีเปิดลานฝึกซ้อมด้านช่าง
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565
PEA ยะลา พิธีเปิดการฝึกซ้อมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยและพิธีเปิดลานฝึกซ้อมด้านช่าง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายอิสมาแอล จะปะกียา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลาเป็นประธานในการเปิดการฝึกซ้อมและเปิดลานฝึกด้านช่างโดยมี ผู้บริหารพนักงานและการไฟฟ้าในสังกัดร่วมในพิธี ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา 556 ถนนสาย15 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และรับชมพิธีเปิดผ่านระบบออนไลน์Webex ผ่านระบบ VDO Conference โดยการเปิดลานฝึกด้านช่างนั้น มีจุดประสงค์เพื่อ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานและลูกจ้าง สร้างความตระหนัก ถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และ ช่วยลดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า " ฝึกฝนทักษะ ทบทวนความรู้ ก้าวสู่มืออาชีพ" อ่านต่อ ...
“PEA YALAจัดกิจกรรม PSC (PEA Safety Culture)
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565
“PEA YALAจัดกิจกรรม PSC (PEA Safety Culture) วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา08.30 น. นายอิสมาแอล จะปะกียา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา พร้อมผู้บริหาร, พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า จัดกิจกรรม PSC(PEA Safety Culture) ประกอบด้วย การให้ความรู้และเน้นย้ำด้านความปลอดภัย รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และการแต่งกาย ให้พร้อมก่อนปฏิบัติงาน, กิจกรรม Warm up และ KYT ??....PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต.....?? กฎความปลอดภัยเข้มงวดเพื่อเพื่อนและตนเอง มีสติ ใส่เข็มขัด สวมถุงมือ วัดไฟ ช๊อตกราวน์ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ OK
... อ่านทั้งหมด