ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA ยะลา ร่วมด้วยช่วยกัน บริจาคสิ่งของ ให้โรงพยาบาลสนามยะลา
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 นายอิสมาแอล จะปะกียา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา พร้อมด้วยทีมงานพนักงาน เข้ามอบน้ำดื่ม ชุด PPE ถุงสำหรับใส่ขยะติดเชื้อ และผลไม้ ให้กับ โรงพยาบาลสนามยะลา อ่านต่อ ...
PEA ยะลา ระดมทีมงานซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายอิสมาแอล จะปะกียา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างร่วมกันระดมทีมงาน เข้าแก้ไข ปรับปรุง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบหัวเสา บริเวณถนนสาย 409 ยะลา-ยะหา ช่วงสี่แยกท่าสาป-บ้านหน้าถ้ำ ระยะทางรวม6.5 วงจร-กม. อ่านต่อ ...
PEA ยะลา ประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ด้านความปลอดภัย
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
PEA ยะลา ประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ด้านความปลอดภัย ประจำปี 2564 วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 08.30 นายอิสมาแอล จะปะกียา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ผจก.กฟส.ผจก.กฟย.ในสังกัด กฟจ.ยะลา ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยช่างและผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ทุกท่าน ร่วมเจตนารมณ์และลงนามข้อบันทึกข้อตกลง MOU ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 โดยมีเนื้อหาดังนี้ 1. ให้ดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ, (PEA Safety Management System : PEA-SMS) 2. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน(PEA Safety Culture : PSC) ของหน่วยงาน 3. ต้องมีการสำรวจอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เพื่อจัดหาให้มีเพียงพอ 4. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการ กฎระเบียบ คู่มือการปฏิบัติต่อการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกงานและผู้ปฏิบัติงนทุกคนต้องสวมใส่ทุกครั้งก่อนการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยกิจกรรม PSC ของ กฟจ.ยะลา ประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านความปลอดภัย, warm up, และสาธิตวิธีการดำเนินกิจกรรม KYT ณ จุดปฏิบัติงาน โดยทีมงานปรับปรุงระบบจำหน่าย “กฎความปลอดภัยเข้มงวดเพื่อเพื่อนและตนเอง มีสติ ใส่เข็มขัด สวมถุงมือ วัดไฟ ช๊อตกราวน์ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ อ่านต่อ ...
กฟจ.ยะลา ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา นำโดย นายวิโรจน์ ธรรมประพัทธ์ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ฝึกอบรมหลักสูตร การดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารสำนักงาน และเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 อ่านต่อ ...
การคัดแยกขยะ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
... อ่านทั้งหมด