ข่าวประชาสัมพันธ์
อีกหนึ่งช่องทางเลือก เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
มาตรการคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไม่มีหมดเขต
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.กฟฟ.ท่าเรือ,บ้านหมอ,ดอนพุด โดยมีคณะทำงานจาก กฟก.๑ ร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ กฟอ.เสนา
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.ท่าเรือ PEA ท่าเรือ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้กับให้กับเครือข่ายการไฟฟ้าโปร่งใส ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด