ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ต้นแบบความสำเร็จ ‘วิสาหกิจชุมชนกาแฟนายูง’ อุดรธานี กาแฟแบรนด์แรกในภาคอีสาน สร้างรายได้เกษตรกร (26/11/2564)
สศท.7 ติดตามสถานการณ์ผลิต ‘แพะขุน’ ภาคกลางตอนบน สินค้าปศุสัตว์ทางเลือก สร้างรายได้ดี (25/11/2564)
‘อโวคาโด’ พืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ สร้างรายได้งาม ปลูกได้ตลอดทั้งปี สศท.1 เชิญชวนบริโภค ผลผลิตมีคุณภาพ (24/11/2564)
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ตอบโจทย์ สร้างเกษตรกรสู่ผู้ประกอบธุรกิจเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน (23/11/2564)
เกษตรฯ ย้ำ จุดยืนชัดเจน ภาคเกษตรต้องไม่เสียเปรียบ ยึดผลประโยชน์เกษตรกรต้องมาก่อน หากไทยเข้าร่วม CPTPP (22/11/2564)
สศท.11 ลงพื้นที่ศรีสะเกษเกาะติดสถานการณ์หอมแดง เตรียมออกตลาดปลาย พ.ย.นี้ แนะเกษตรกรรักษาคุณภาพ ระวังโรคหอมเลื้อย (17/11/2564)
สศท.10 ติดตามสถานการณ์แพะเนื้อภาคตะวันตก เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย ระบาดช่วงฤดูหนาว (10/11/2564)
สศท.8 ร่วมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ เตรียมรับมืออุทกภัย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช พื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก (09/11/2564)
สศท.2 เผยผลศึกษา ‘ห้อม’ สินค้าพื้นถิ่น จ.แพร่ สร้างรายได้เกษตรกร มุ่งขับเคลื่อน ห้อมแพร่สู่ห้อมโลก (04/11/2564)
สศท.6 แนะสินค้า Future Crop 6 ชนิด ปลูกเสริมหรือทดแทน ข้าว ยางพารา และมันสำปะหลังพื้นที่ S3,N (04/11/2564)