ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
การไฟฟ้า่สวนภูมิภาคร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด สถานประกอบการนี้ อยู่ภายใต้ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (16/06/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ใจอาสา บริจาคโลหิต ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือสภากาชาดไทย (17/05/2564)
กฟอ.ลาดหลุมแก้ว ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดย อบต.คูบางหลวง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 (28/04/2564)
PEA ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน"(60+Earth Hour 2021) (26/03/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ได้เข้าร่วมประกาศเจตจำนงการป้องปราบการทุจริตคอร์รัปชั่น ของกฟภ.2564 โดยมีท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธาน (25/02/2564)
PEA ลาดหลุมแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตรอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร หมู่ที่ 5 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นำทีมผู้บริหารโดยนายอำนวย นุ่มโพธิ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว (20/01/2564)
กฟอ.ลาดหลุมแก้ว เข้าเยื่อนเยือนบริษัท ซีพีแรม จำกัด(บ่อเงิน) นำทีมโดย นางสาวเนตรนภา ประตูแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการด้านบริหาร และพนักงาน เข้าสวัสดีปีใหม่และสอบถามปัญหา ข้อแนะนำของลูกค้าในด้านต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานของ กฟภ. ต่อไป (24/12/2563)
๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย (10/12/2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นำทีมผู้บริหารโดยนายกฤตภาส บุญประภาศรี รองผู้จัดการด้านเทคนิค ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (25/11/2563)
7 มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจากผลกระทบ COVID-19 ตามนโยบายรัฐบาล (08/05/2563)