ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
หนุนเกษตรกรปลูก ‘โกโก้’ พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ สร้างกำไรดี แนะเลือกสายพันธุ์ พื้นที่ปลูกให้เหมาะสม (20/07/2564)
เกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยให้พึ่งพาตนเองได้ในยุค COVID-19 (16/07/2564)
สศท.9 เปิดผลการติดตามแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน จ.นราธิวาส ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ขยายผลองค์ความรู้ สู่ ศพก. เครือข่ายในพื้นที่ (15/07/2564)
ปีนี้อากาศดี ลำไยภาคเหนือติดดอกมาก ผลผลิตรวมกว่า 9.7 แสนตัน ออกตลาดมากสุด ส.ค. 64 สศท.1 เชิญชวนบริโภคลำไยคุณภาพ ช่วยเหลือเกษตรกร (14/07/2564)
กองทุน FTA ไฟเขียว 25 ล้านบาท อนุมัติ 2 โครงการพัฒนาข้าวไทย (12/07/2564)
ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ GI สร้างกำไรเกษตรกรปีละ 185,570 บาท คาดปีนี้ ผลผลิตกว่า 4,200 ตัน เตือนเกษตรกร-พ่อค้า ห้ามแอบอ้างชื่อทุเรียนฯ หากฝ่าฝืนจะมีโทษ (09/07/2564)
เตรียมแผนรับมือผลผลิตสับปะรด กระจุกตัว ช่วงไตรมาส 4 สั่งการ ผวจ. และเซลล์แมนจังหวัด บริหารจัดการ Demand และ Supply อย่างเคร่งครัด (08/07/2564)
เผยผลการติดตามโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ จังหวัดน่าน เกษตรกรคุณภาพชีวิตดีขึ้น ภาพรวมพึงพอใจโครงการ (06/07/2564)
สศก. ติดตามศูนย์เครือข่าย ศพก. อีกพลังสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรในชุมชน (06/07/2564)
โควิด-19 ชะลอความต้องการมะพร้าวครึ่งปีแรก สศก. แจ้งผู้แปรรูปมะพร้าวช่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร (05/07/2564)