ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สศก. แท็กทีม ธปท. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ พัฒนาระบบภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด (23/09/2564)
เตรียมผลักดัน GI “กาแฟโรบัสต้า” สินค้า Future Crop สร้างรายได้เกษตรกร จ.ศรีสะเกษ (20/09/2564)
ไทย ร่วมมือ G20 แลกเปลี่ยนนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร หลังโควิด-19 คลี่คลาย (16/09/2564)
ศกอ. จ.นครราชสีมา ลุยปลูก ‘ดอกกระเจียว’ สร้างกำไรปีละ 51,472 บาท/ไร่ มุ่งขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ ผ่าน ศพก. สร้างอาชีพ-รายได้ ช่วงวิกฤตโควิด (15/09/2564)
สศก. เผย ผลสำรวจนำร่อง จ.ฉะเชิงเทรา ตามโครงการ SAS - PSA พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ระบุ เกษตรกรมีความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 85% สามารถทำกำไรได้จากผลผลิตในพื้นที่เกษตรกรรม (07/09/2564)
สศท.6 เผย ต้นหนวดปลาหมึก ไม้ประดับฟอกอากาศ จ.นครนายก สินค้าทางเลือกมีอนาคต สร้างรายได้งาม (06/09/2564)
‘ลองกองวังขุม’ แปลงใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี คุณภาพมาตรฐาน GAP รสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สศท.8 เชิญชวนบริโภค ขณะนี้ออกตลาดแล้ว (01/09/2564)
สศท.4 เผย ศกอ. มหาสารคาม - กาฬสินธุ์ เลี้ยงหอยขม สร้างรายได้ดี เป็นที่ต้องการตลาด (31/08/2564)
เกษตรฯ ร่วมประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค พร้อมรับไม้ต่อการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565 (23/08/2564)
สศท.2 ชู “สมุนไพร” สินค้า Future Crop สร้างรายได้ โอกาสโตช่วงโควิด-19 แนะเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ความสำคัญคุณภาพและมาตรฐานสินค้า (23/08/2564)