ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ จับมือ กระทรวงเกษตรฯ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเวทีแบบ ไฮบริด มีตติ้ง สัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ “Disruptive Change : เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม” (29/10/2564)
เกษตรฯ เตรียมคลอดแผนปฏิบัติราชการ กษ. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ 66 -70 (28/10/2564)
สศก. โชว์ผลติดตาม Smart Farmer ปี 64 ช่วยเกษตรกรพัฒนาศักยภาพ สร้างความมั่นคงในอาชีพ (26/10/2564)
เกษตรฯ แถลง น้ำท่วม กระทบพื้นที่เกษตร 5.37 ล้านไร่ เสียหาย 8,000 ล้านบาท (20/10/2564)
สศก. ชี้ Q3 ภาคเกษตรฟื้น GDP ดีดตัว โตถึง 6.5% เกษตรกรทำการเพาะปลูกมากขึ้น ดันสาขาพืช ขยายตัว 9.6% ขณะที่สาขาประมง หดตัว 3.0% เหตุจากช่วงฤดูมรสุม และผลกระทบโควิด-19 (20/10/2564)
สศก. บูรณาการหน่วยงานพื้นที่ จัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด ผลักดันเป็นเครื่องมือบริหารจัดการความมั่นคงอาหาร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (18/10/2564)
เกษตรฯ พร้อมลุย งบ ปี 65 ได้รับจัดสรร 110,902 ล้านบาท หนุนยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาภาคเกษตรไทย (15/10/2564)
รัฐมนตรี เกษตรฯ คิกออฟ โครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนระยะที่ 1 เข้าสู่ระยะที่ 2 ตั้งเป้า 2 ล้านไร่ ภายในปี 66 (29/09/2564)
สศก. โชว์ผล Zoning Agri-Map ช่วยเพิ่มรายได้ในครัวเรือนให้แก่เกษตรกร (29/09/2564)
สศก. โดยกองทุน FTA ผนึก MOU 9 หน่วยงานภาคี รัฐ - เอกชน พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันให้เกษตรกร ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (29/09/2564)