ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สศท.11 ลงพื้นที่ศรีสะเกษเกาะติดสถานการณ์หอมแดง เตรียมออกตลาดปลาย พ.ย.นี้ แนะเกษตรกรรักษาคุณภาพ ระวังโรคหอมเลื้อย (17/11/2564)
สศท.10 ติดตามสถานการณ์แพะเนื้อภาคตะวันตก เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย ระบาดช่วงฤดูหนาว (10/11/2564)
สศท.8 ร่วมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ เตรียมรับมืออุทกภัย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช พื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก (09/11/2564)
สศท.2 เผยผลศึกษา ‘ห้อม’ สินค้าพื้นถิ่น จ.แพร่ สร้างรายได้เกษตรกร มุ่งขับเคลื่อน ห้อมแพร่สู่ห้อมโลก (04/11/2564)
สศท.6 แนะสินค้า Future Crop 6 ชนิด ปลูกเสริมหรือทดแทน ข้าว ยางพารา และมันสำปะหลังพื้นที่ S3,N (04/11/2564)
เกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างเกษตรกรต้นแบบ พึ่งพาตนเอง มั่นคงด้านอาหาร มีกิน มีใช้ สร้างรายได้ตลอดปี (03/11/2564)
สศก. จับมือ พด. - NECTEC – GBDi ลงนาม MOU พัฒนาแพลตฟอร์ม สนับสนุนการวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์ข้อมูล Big Data ภาคการเกษตร (03/11/2564)
สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ จับมือ กระทรวงเกษตรฯ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเวทีแบบ ไฮบริด มีตติ้ง สัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ “Disruptive Change : เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม” (29/10/2564)
เกษตรฯ เตรียมคลอดแผนปฏิบัติราชการ กษ. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ 66 -70 (28/10/2564)
สศก. โชว์ผลติดตาม Smart Farmer ปี 64 ช่วยเกษตรกรพัฒนาศักยภาพ สร้างความมั่นคงในอาชีพ (26/10/2564)